صفحه اصلی تگ "کشی"

عملیات فنس کشی منطقه آزاد ماکو کلید خورد

عملیات فنس کشی منطقه آزاد ماکو کلید خورد

همزمان با فراخوان تملک اراضی محدود واقع در مسیر محصور سازی،عملیات فنس کشی منطقه آزاد ماکو کلید خورد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

معدن مرمریت سیاه سنگ کم نظیر منطقه آزاد ماکو صادرشد