صفحه اصلی تگ "کلامی"

حضور زنان در ورزشگاه تعدیل خشونت‌های کلامی را به دنبال دارد

حضور زنان در ورزشگاه تعدیل خشونت‌های کلامی را به دنبال دارد

نخستین بانوی مدال آور مسابقات جهانی ٢٠١٩ساواته گفت: حضور زنان در ورزشگاه کنترل رفتار‌های نا بهنجار و تعدیل خشونت‌های کلامی را به دنبال دارد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ویدئو / حاشیه‌هایی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی