صفحه اصلی تگ "کپلر"

۱۰ میلیارد سیاره شبیه زمین فقط در کهکشان خودمان وجود دارد!

۱۰ میلیارد سیاره شبیه زمین فقط در کهکشان خودمان وجود دارد!

در تحقیقاتی که اخیرا بر مبنای داده‌های تلسکوپ کپلر (Kepler) صورت گرفت، مشاهده شد که ممکن است ۱۰ میلیارد سیاره شبیه زمین فقط در کهکشان خود ما وجود داشته باشد! درک بشر از مقوله حیات، بسیار اندک و محدود است. درواقع تمام چیزی که ما از حیات می‌دانیم، تنها همین حیاتی است که در سیاره […]

ناسا بهترین راه تسخیر کهکشان و گسترش تمدن بشر در بین ستاره‌ها را مشخص کرد!