صفحه اصلی تگ "۱٩۶٩"

فوتی های کرونا در استان همدان به ۱٩۶٩ نفر رسید

فوتی های کرونا در استان همدان به ۱٩۶٩ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری گفت: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۴٣١ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۵ هزار و ۴٢٢ مورد بستری و ٣٨ هزار و ١۶٠ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد ١٩۶٩ مورد افزایش […]

شمار فوتی های کرونا در چهارمحال و بختیاری به ۱۶۱ نفر رسید