صفحه اصلی تگ "۱۱۲۹"

۱۱۲۹ بیمار هرمزگانی مبتلا به کرونا در قرنطینه خانگی هستند

۱۱۲۹ بیمار هرمزگانی مبتلا به کرونا در قرنطینه خانگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با اعلام هشدار به والدین در خصوص شیوع بیماری گوارشی همراه با تب در کودکان زیر ۵ سال، افزود: با توجه به شیوع بیماری گوارشی در برخی از مناطق روستایی و شهری شهرستان، از والدین خواست نسبت به بروز هر گونه بیماری گوارشی از جمله اسهال، استفراغ همراه با […]

۱۱۲۹ بیمار مبتلا به کرونا هرمزگان در قرنطینه خانگی هستند

۱۱۲۹ بیمار مبتلا به کرونا هرمزگان در قرنطینه خانگی هستند

۱۱۲۹ بیمار مبتلا به کرونا هرمزگان در قرنطینه خانگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با اعلام هشدار به والدین در خصوص شیوع بیماری گوارشی همراه با تب در کودکان زیر ۵ سال، افزود: با توجه به شیوع بیماری گوارشی در برخی از مناطق روستایی و شهری شهرستان، از والدین خواست نسبت به بروز هر گونه بیماری گوارشی از جمله اسهال، استفراغ همراه با […]

۲۹۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های زنجان بستری هستند