صفحه اصلی تگ "۱۵خرداد"

واکسن کرونا به ۵۰ نفر از پرسنل بیمارستان ۱۵خرداد ورامین تزریق شد

واکسن کرونا به ۵۰ نفر از پرسنل بیمارستان ۱۵خرداد ورامین تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل عملیات واکسیناسیون اولین گروه از پرسنل بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد انجام و در این مرحله ۵۰ نفر از پرسنل واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش واکسیناسیون کرونا در ایران با استفاده از واکسن «اسپوتنیک وی» روسی روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه طی مراسمی با فرمان […]

ابتلای ۶۰ نفر از پرسنل بیمارستان بهشتی کاشان به کرونا