صفحه اصلی تگ "۱۶۰۰"

روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تست کرونایی در فرودگاه اهواز انجام می‌شود

روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تست کرونایی در فرودگاه اهواز انجام می‌شود

فرهاد ابول نژادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق مصوبه ستاد استانی کرونا ادارات غیرضروری با ۱۰ درصد نیرو و سایر کارکنان هم دورکاری انجام دهند. وی با اشاره به اینکه سایر ادارات نهایتاً تا یک‌سوم نیروها باید مشغول به کار باشند، افزود: ساعت کاری از هشت و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۳ […]

روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تست کرونایی در خوزستان انجام می‌شود

روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تست کرونایی در خوزستان انجام می‌شود

روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تست کرونایی در خوزستان انجام می‌شود

فرهاد ابول نژادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق مصوبه ستاد استانی کرونا ادارات غیرضروری با ۱۰ درصد نیرو و سایر کارکنان هم دورکاری انجام دهند. وی با اشاره به اینکه سایر ادارات نهایتاً تا یک‌سوم نیروها باید مشغول به کار باشند، افزود: ساعت کاری از هشت و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۳ […]

۱۰ هزار تست روزانه کرونا در خوزستان انجام شد