صفحه اصلی تگ "۱۸۵درصد۲۲درصدبیکاران"

بیکاری تابستان ۱۸.۵درصد/۲۲درصدبیکاران به جمعیت غیرفعال پیوستند

بیکاری تابستان ۱۸.۵درصد/۲۲درصدبیکاران به جمعیت غیرفعال پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل تابستان ۱۳۹۹» مهم‌ترین تحولات بازار کار کشور در فصل گذشته را تحلیل کرده است. بر اساس بررسی‌های این مطالعه مهم‌ترین تحولات بازار کار کشور در تابستان ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا به شرح ذیل است: در تابستان […]

بیکاری منطقه یورو به رشد خود ادامه داد