صفحه اصلی تگ "۱۹کنند"

خیرین نذورات خود را نذر شفا و درمان بیماران بی بضاعت کووید ۱۹کنند

خیرین نذورات خود را نذر شفا و درمان بیماران بی بضاعت کووید ۱۹کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تمدن دار با بیان اینکه تاکنون از سمن خیرین و واریز کمک‌های نقدی به حساب مجمع خیرین بیمارستان شهید محمدی، تعداد ۶۰ عدد ست پلاسمافرزیس و محلول مورد نیاز تهیه و هزینه‌های درمان بیماران بی بضاعت به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است، گفت: شایسته است که در ایام […]

هیأت‌های مذهبی نذورات را به درمان مردم اختصاص دهند