صفحه اصلی تگ "۲۳۰۰"

اشتغال ۲۳۰۰ زندانی در اردبیل

اشتغال ۲۳۰۰ زندانی در اردبیل

رئیس دادگستری استان اردبیل ازاشتغال نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ زندانی در این استان خبر داد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ثبت ملی آثار در گستره استان اردبیل انجام می‌شود