صفحه اصلی تگ "۲۴۹۴"

۲۴۹۴ نفر بالای ۸۰ سال در شوشتر در برابر کرونا واکسینه می شوند

۲۴۹۴ نفر بالای ۸۰ سال در شوشتر در برابر کرونا واکسینه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نایب فدایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در مجموع ۱۷ هزار و ۱۵۹ سالمند در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی شوشتر وجود دارد که اطلاعات این افراد در سامانه سیب ثبت شد و بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون، تلقیح واکسن در مرحله اول از […]

فقط ۱۲ درصد جمعیت جهان در برابر کرونا واکسینه می شوند