صفحه اصلی تگ "۲۵۷"

خیرین سلامت لرستان ۲۵۷ میلیارد تومان کمک کردند

خیرین سلامت لرستان ۲۵۷ میلیارد تومان کمک کردند

رئیس مجمع خیرین سلامت لرستان گفت: خیرین سلامت به کمک دانشگاه علوم پزشکی استان ۲۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت اماکن پزشکی و تجهیزات پزشکی هزینه کرده اند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

جمع آوری ۱۶ میلیارد تومان زکات سال گذشته در لرستان