صفحه اصلی تگ "۲۸۰۷"

بازگرداندن ۲۸۰۷ دستگاه خودرو از مبادی استان مرکزی در هفته گذشته

بازگرداندن ۲۸۰۷ دستگاه خودرو از مبادی استان مرکزی در هفته گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سپهوند ظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی با اشاره به اعمال محدودیت‌های کرونایی تردد در استان اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح محدودیت‌های تردد خودروها از اول آذرماه سال جاری چندین خودرو به دلیل عدم توجه به قوانین مربوط در این طرح، اعمال قانون […]

ضرورت جلوگیری از ترددهای غیرضروری در استان مرکزی