صفحه اصلی تگ "۳روز"

بازار منوجان ۳روز تعطیل شد

بازار منوجان ۳روز تعطیل شد

دادستان منوجان گفت: برای پیشگیری از کرونا ،شورای تامین بازار منوجان را ۳روز تعطیل اعلام و هرگونه مجالس عزا و عروسی تا اطلاع ثانویه ممنوع است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

منوجان لرزید