صفحه اصلی تگ "۳۲۰۰"

گوشت ۳۲۰۰ دام سبک بین نیازمندان استان سمنان توزیع شد

گوشت ۳۲۰۰ دام سبک بین نیازمندان استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی شامگاه دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به صورت مجازی به میزبانی سپاه استان سمنان با بیان اینکه طی سال ۹۹ سه هزار و ۲۰۰ رأس دام سبک ذبح و بین نیازمندان توزیع شده است، بیان کرد: این طرح در راستای مواسات و کمک به نیازمندان انجام شده […]

۱۶ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان سمنان توزیع شد