صفحه اصلی تگ "۳۷۴۰۰۰"

طرح شهید سلیمانی ۳۷۴۰۰۰ خانوار از جمعیت استان مرکزی را پوشش داد

طرح شهید سلیمانی ۳۷۴۰۰۰ خانوار از جمعیت استان مرکزی را پوشش داد

به گزارش مهر، محسن کریمی در نشست تخصصی طرح شهید سلیمانی با حضور فرمانده کل سپاه و وزیر بهداشت گفت: بیش از ۲ ماه طرح شهید سلیمانی برای مقابله همه جانبه با بیماری کرونا در کشور و استان مرکزی در حال اجرا شدن است. امروز خوشبختانه نتیجه هم افزایی ها، انسجام و مشارکت بی نظیر […]

مشارکت ۱۰ هزار نفر در طرح شهید سلیمانی در استان مرکزی