صفحه اصلی تگ "۴۲۰"

شمار صهیونیستهای مبتلا به کرونا به مرز ۴۲۰ هزار نفر رسید

شمار صهیونیستهای مبتلا به کرونا به مرز ۴۲۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است. طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ هزار و ۲۵۳ مورد جدید ابتلاء به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۴۱۹ هزار و […]

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۲۷۶ هزار و ۴۲۰ نفر رسید

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۲۷۶ هزار و ۴۲۰ نفر رسید

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۲۷۶ هزار و ۴۲۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰۰ مورد جدید ابتلاء به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است. بنابراین، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۲۷۶ هزار و ۴۲۰ نفر […]

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به بیش از ۱۰۵ هزار نفر رسید