صفحه اصلی تگ "۴۵هزار"

۴۵هزار پرستار کرونا گرفتند/واکنش به حضور پرستاران باردار

۴۵هزار پرستار کرونا گرفتند/واکنش به حضور پرستاران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حضرتی، در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران گفت: طرح به‌کارگیری ۸۹ روزه پرستاران از ابتدای کرونا راه اندازی شد و با توجه به اشغال بالای تخت‌ها، دانشگاه‌ها اقدام به گرفتن پرستاران طی ۸۹ روز در قالب طرح ۸۹ روز کردند. […]

پرستاران «قرارداد ۸۹ روزه» ایام کرونا امیدوار به استخدام باشند