صفحه اصلی تگ "۴۷۰"

۴۷۰ واکسن کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت

۴۷۰ واکسن کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم فرهمند، با اشاره به اینکه کادر درمان بخش‌های مراقبت ویژه کرونایی که تاکنون مبتلا به کرونا نشده‌اند اولویت اصلی دریافت واکسن هستند، خاطر نشان کرد: در مرحله بعدی کادر درمان آی سی یو که در گذشته مبتلا به کرونا شدند اولویت بعدی دریافت واکسن هستند. وی تصریح کرد: این […]

توزیع کیت‌های تشخیص سریع کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد