صفحه اصلی تگ "۵۶۰۰"

۵۶۰۰ نفر از افراد مشکوک به کرونا در اردبیل آزمایش دادند

۵۶۰۰ نفر از افراد مشکوک به کرونا در اردبیل آزمایش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل در جلسه بررسی روند اجرای طرح سپهبد سلیمانی تصریح کرد: با توجه به غربالگری انجام گرفته، پنج هزار و ۶۰۰ نفر از افرادی که تست‌های مشکوکی داشتند توسط دانشگاه علوم پزشکی و به وسیله تست‌های سریع و پی.سی. آر بررسی شدند. وی با بیان اینکه حدود ۱۵ […]

شمار افراد مبتلا به کرونا در فرانسه از مرز ۶۰۷ هزار نفر گذشت