صفحه اصلی تگ "۶کشور"

واکسن آمریکایی همچنان جان می گیرد/ گزارشهای جدید از ۶کشور اروپایی

واکسن آمریکایی همچنان جان می گیرد/ گزارشهای جدید از ۶کشور اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند روز از ورود واکسن فایزر به کشورهای مختلف و تزریق آن، حجم اعتراضات به دنبال عوارض جانبی شدید و حتی مرگ به دنبال تزریق این واکسن، روز به فزونی یافته است و امیدها برای خلاصی از ویروس کرونا با این واکسن، جای خود را به واقع بینی و […]

آزمایش بالینی واکسن آکسفورد از سر گرفته می شود