صفحه اصلی تگ "۶۵۶"

تزریق دو نوبت واکسن کرونا به ۳ هزار و ۶۵۶ نفر در خراسان جنوبی

تزریق دو نوبت واکسن کرونا به ۳ هزار و ۶۵۶ نفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقانی در خصوص روند انجام واکسیناسیون در تزریق دو نوبت واکسن کرونا به ۳ هزار و ۶۵۶ نفراستان گفت: در خراسان جنوبی ۵۴ هزار و ۵۶۰ دز واکسن دریافت کردیم که از این تعداد واکسن دریافت شده، دز نوبت اول به ۳۷ هزار و ۹۶۷ نفر و دز نوبت دوم […]

ابتلای ۱۲ هزار و ۸۸۹ نفر در خراسان جنوبی به کرونا