صفحه اصلی تگ "۷۰۰۸۰۰"

۷۰۰۸۰۰ دوز واکسن کره ای کرونا ازطریق ساز وکار کوواکس وارد کشور شد

۷۰۰۸۰۰ دوز واکسن کره ای کرونا ازطریق ساز وکار کوواکس وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، اولین محموله از واکسن کرونای آسترازنکا را به تعداد ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز از طریق کوواکس دریافت کرد. محموله واکسن آسترازنکای ارسالی به ایران که در شرکت اس. کی. بایوساینس (SK […]

۲۵۰ هزار دوز واکسن کرونا امروز وارد کشور می‌شود