۷۹۲

۷۹۲ بیمار کرونایی در بیمارستان های مازندران بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران در شبانه روز گذشته ۱۰۱ بیمار کرونایی در حوزه علوم پزشکی مازندران و ۲۰ بیمار در حوزه بابل شناسایی شدند. همچنین ۱۰۵ بیمار ادامه مطلب

مشاهده بیشتر