ampquotتاریخیampquot

توافق "تاریخی" سران اتحادیه اروپا پس از ماراتن مذاکرات درباره بسته نجات کرونا

رهبران اتحادیه اروپا در ساعات اولیه روز سه شنبه پس از مذاکرات طولانی که تقریباً پنج روز به طول انجامید، به یک توافق “تاریخی” بر سر برنامه محرک اقتصادی گسترده برای نجات اقتصادها از تأثیر ادامه مطلب

مشاهده بیشتر